ไทย-ศรีลังกา เตรียมลงนาม FTA สินค้าหลายชนิด

View icon 24
วันที่ 3 ก.พ. 2567 | 04.19 น.
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันประกาศเอกราช ครั้งที่ 76 ยังเป็นสักขีพยานลงนามความตกลงการค้าเสรี เดินหน้าเปิดตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศบีมสเทค ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ

จากคำเชิญจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันประกาศเอกราช ครั้งที่ 76 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรัฐมนตรีจะได้พบหารือทวิภาคีกับ ประธานาธิบดีศรีลังกา มีการเจรจาวีซาฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงพบหารือกับบริษัทชั้นนำของศรีลังกา ที่ให้ความสนใจลงทุนโลจิสติกส์ โดยเฉพาะโครงการแลนด์บริดจ์ของไทย ซึ่งตรงกับไทยที่เล็งเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศบิมสเทค หรือกลุ่มประเทศความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ

จากนั้นจะเป็นสักขีพยานลงนามความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ไทย-ศรีลังกา ที่จะครอบคลุมการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น FTA ฉบับแรกของรัฐบาลนี้ และนับเป็น FTA ฉบับที่ 15 ของไทย และจะได้ร่วมงาน Sri Lanka-Thailand Business Forum เพื่อแสวงหาโอกาสในการเปิดประตูการค้าการลงทุนกับศรีลังกาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง