ปานปรีย์ เดินหน้า วีซาเชงเกน

View icon 59
วันที่ 3 ก.พ. 2567 | 11.57 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอินโด-แปซิฟิก ครั้งที่ 3 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย หารือทวิภาคีกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ถึงแนวทางผลักดันความร่วมมือทวิภาคี รวมถึงแนวทางการสนับสนุนบทบาท และยุทธศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน พร้อมขอรับการสนับสนุนจาก เนเธอร์แลนด์สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ของไทย วาระปี 2025-2027 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา การเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป และการขอยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเกนให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง