พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

View icon 137
วันที่ 11 ก.พ. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ อายาตุลลอฮ์ ซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน กรุงเตหะราน

ในโอกาสวันครบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความวัฒนาผาสุกของประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน

เป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันยาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ได้พัฒนาและเติบโตงอกงามตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความปรารถนาดี และมิตรไมตรีที่มีต่อกันจะช่วยสร้างเสริมความร่วมมือที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง ให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย)
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง