วันวาเลนไทน์ รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง

วันวาเลนไทน์ รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง

View icon 150
วันที่ 13 ก.พ. 2567 | 11.56 น.
กรมควบคุมโรค
แชร์
วันนี้ (13 ก.พ. 67) กรมควบคุมโรค กำหนดให้วันที่ 14 ก.พ. เป็นรณรงค์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่หลายคนมีการแสดงความรักในรูปแบบต่าง ๆ ในวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน และมีโอกาสนำมาสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ย้ำพกและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง กับทุกคน ทุกช่องทาง ตามแนวคิด “รักฉ่ำ ปิดจบด้วยถุง: Condom anytime, anywhere.”

ทางด้าน ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เผยว่า สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศไทย จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2566 รายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรค ได้แก่ โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน และฝีมะม่วง จำนวนทั้งสิ้น 2,162 ราย

โรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ โรคซิฟิลิส รองลงมาคือ โรคหนองใน โรคหนองในเทียม กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ 15 - 24 ปี รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ อาชีพรับจ้าง รองลงมาคือ นักเรียน

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภูเก็ต รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี ระนอง นครศรีธรรมราช ชุมพร พังงา และกระบี่ ซึ่งอัตราป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคฝีดาษวานร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

โดย ดร.นพ.หิรัญวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นการรับผิดชอบต่อคู่รักและตัวเราเองให้ปลอดภัยจากโรค โดยสามารถขอรับถุงยางอนามัย ฟรี ที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐและภาคประชาสังคมทั่วประเทศ หรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง