เฮ! เคาะสงกรานต์ หยุดยาว 5 วัน 12-16 เม.ย.

View icon 3.5K
วันที่ 13 ก.พ. 2567 | 16.45 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (13 ก.พ.) มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. - วันอังคารที่ 16 เม.ย. 67)