กทม. อากาศดี ถึงสัปดาห์หน้า

กทม. อากาศดี ถึงสัปดาห์หน้า

View icon 67
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 09.33 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คุณภาพอากาศกทม. ดีแบบยาวๆ ถึงสัปดาห์หน้า การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี

วันนี้ ( 23 ก.พ.67) ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 05.00-07.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 10.7-29.1 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 17.5 มคก./ลบ.ม. ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด

ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 10.7 - 29.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

    1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)
       ในช่วงวันที่ 23 ก.พ.- 2 มี.ค. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะค่อนข้างเปิดสลับปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีค่าต่ำ และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่

     2. จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง