แก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่ง! ท่าอากาศยานดอนเมืองให้รถแท็กซี่ใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE

แก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่ง! ท่าอากาศยานดอนเมืองให้รถแท็กซี่ใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE

View icon 342
วันที่ 23 ก.พ. 2567 | 20.53 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ท่าอากาศยานดอนเมืองแก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 โดยให้รถแท็กซี่ใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ยกเว้นรถแท็กซี่ที่มีผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

วันนี้ (23 ก.พ. 67) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับจำนวนผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองที่คาดว่า จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค

โดยกำหนดมาตรการให้รถแท็กซี่สาธารณะทุกคันใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ยกเว้นรถแท็กซี่สาธารณะที่มีผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ หรือต้องการใช้รถวีลแชร์หรือนำรถวีลแชร์มาด้วยให้ส่งผู้โดยสารที่บริเวณประตูหมายเลข 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) อาคาร 1 ในส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 สามารถใช้บริการช่องทาง PASSENGER DROP LANE เพื่อส่งผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการได้เช่นเดียวกัน

กรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการออกสู่เส้นทางถนนวิภาวดี-รังสิต ช่องทางประตู 6 ให้ใช้ช่องขวาสุดของช่องทาง PASSENGER DROP LANE ในการนี้ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร บริเวณช่องทาง PASSENGER DROP LANE ประตู 16 และ 17 ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำกับดูแลการจราจร