พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

View icon 92
วันที่ 24 ก.พ. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายอาลาร์ การิส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย กรุงทาลลินน์

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอสโตเนีย

ประเทศไทยและสาธารณรัฐเอสโตเนีย มีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้ง 2 จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับและกระชับความร่วมมือ อีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง