วันที่ 4 ภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย ล่าสุด ยังไม่พบผู้สูญหาย

วันที่ 4 ภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย ล่าสุด ยังไม่พบผู้สูญหาย

View icon 761
วันที่ 25 ก.พ. 2567 | 19.14 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันที่ 4 ภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย ล่าสุด ยังไม่พบผู้สูญหาย วางแผนค้นหาต่อในวุนพรุ่งนี้ ขณะที่ วันนี้ เก็บกู้อาวุธปืนเล็กยาวบางส่วนขึ้นมาแล้ว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของปฏิบัติการ ค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย โดยการปฏิบัติในวันนี้ เป็นการดำน้ำแบบถังอากาศ จำนวน 6 เที่ยว โดยใช้เรือหลวงมันใน เป็นฐานในการปฏิบัติการ มีการปฏิบัติที่สำคัญ คือ การค้นหาผู้สูญหาย บริเวณห้องเรดาร์ 2  การย้ายตำแหน่งผูกทุ่น การเก็บกู้ปืนเล็กยาว เอ็ม 16 การเตรียมการถอดถอน ปืนกลขนาด 20 มิลลิเมตร  การถ่ายภาพโดยรวมรอบตัวเรือ โดยสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

นอกจากนั้นยังได้มีการถอดถอนอุปกรณ์ที่สามารถทำการถอดถอนได้ภายนอกตัวเรือขึ้นมาจากน้ำ โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรคข้อขัดข้อง กำลังพลทุกนายปลอดภัย 
     
ทั้งนี้  กองทัพเรือได้ เผยแพร่ภาพล่าสุดของเรือหลวงสุโขทัยที่จมอยู่ในทะเลนานกว่า 1 ปี 2 เดือน รวมถึงการสำรวจภายในห้องผู้บังคับการเรือ และการสำรวจพื้นที่อื่น ๆ ภายในเรือเพื่อค้นหาร่างของผู้เสียชีวิต แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏว่ามีการพบร่างผู้สูญหายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ชุดปฏิบัติการร่วมฯ มีแผนการปฏิบัติในการค้นหาในวันต่อๆ ไป

การปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้  (26 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการปฎิบัติการ จะเป็นการดำน้ำ จำนวน 5  เที่ยว โดยชุดปฏิบัติการจะทำการสำรวจและค้นหาผู้สูญหายในห้องเครื่องจักรใหญ่ ห้องเมสจ่า ห้องเสมียนพลาธิการ รวมถึงช่องทางเดินกลางลำดาดฟ้า 1 ซึ่งความคืบหน้าของผลการปฏิบัติในวันพรุ่งนี้ กองทัพเรือจะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป