เชียงใหม่ ติด 1 ใน 10 เมืองมลพิษโลก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประกาศห้ามเข้าเขตพื้นที่อุทยานฯ

เชียงใหม่ ติด 1 ใน 10 เมืองมลพิษโลก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประกาศห้ามเข้าเขตพื้นที่อุทยานฯ

View icon 32
วันที่ 27 ก.พ. 2567 | 14.34 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เชียงใหม่ ติด 1 ใน 10 เมืองมลพิษโลก อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ประกาศห้ามเข้าเขตพื้นที่อุทยาน ป้องกันการลักลอบเผาป่า ฝ่าฝืนโทษหนักจำคุก 4 ปี  หลังเกิดไฟป่าลามหนักหลายพื้นที่ก่อมลพิษพีเอ็ม 2.5
   
นายภูพิชิต ช่วยบำรุง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศห้ามเข้าในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเผาป่า ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2567 ในท้องที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นในเขตบริการ (Sevice Zone) เขตนันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation Zone) และ เขตกิจกรรมพิเศษ (Special Zone) ที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎรตาม มาตรา 64  แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

หากผู้ใดกระทำการเผาป่า หรือ เผาพื้นที่การเกษตรในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนตามมาตรา 19 (1) มีความผิดตามมาตรา 41 ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000  บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

นายภูพิชิต  ระบุว่า  ช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างรุนแรง สาเหตุมาจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์ และการกำจัดวัชพืชในพื้นที่การเกษตรที่อยู่ใกล้ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยไม่มีการควบคุม ส่งผลให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า จังหวัดเชียงใหม่จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็น "เขต บริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผา" และกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟป่าในเขตป่าไม้

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  ตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง ดูแลรักษา หรือ บำรุงอุทยานแห่งชาติ  จึงขอประกาศห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยไม่มีเหตุอันควร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2567 ในท้องที่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น ในเขตบริการ (Sevice Zone) เขตนันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation Zone) และเขตกิจกรรมพิเศษ (Special Zone) ที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของราษฎรตาม มาตรา 64  แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

อย่างไรก็ตามกรณีมีเหตุผลความจำเป็นให้ขออนุญาตก่อนทุกครั้ง โดยติดต่อประสาน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือ ที่ทำการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน โดยให้แจ้ง รายชื่อ ที่อยู่และเหตุผลความจำเป็นในการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และห้ามเข้าไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตยกเว้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ เครือข่ายอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า

ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด ที่ลามหนักมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ฮอตสปอตเริ่มลดลงหลังจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยระดมกำลังเข้าดับไฟ โดยพบจุดความร้อนจากไฟป่าจำนวน 8 จุด จากเมื่อวานนี้ที่พบถึง 42 จุด แต่ภาพรวมทั้งจังหวัดพบว่าฮอตสปอตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้พบถึง 193 จุด

ขณะที่ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 รายชั่วโมงในช่วงบ่ายวันนี้ 13.00 น. เกินมาตรฐาน 72 จาก 95 จุดตรวจวัดที่กระจายอยู่ใน 25 อำเภอ สูงสุดที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม วัดได้ที่ 149 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยช่วงบ่ายวันนี้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในอันดับ 8 เมืองมลพิษยอดแย่ของโลก โดยดัชนีคุณภาพอากาศตามมาตรฐานสหรัฐฯ AQI อยู่ที่ 153 ตามรายงานของเวปไซต์  iqair

ข่าวที่เกี่ยวข้อง