อุเทนถวาย เดินขบวน ยืนยันไม่ย้ายสถาบันฯ

View icon 73
วันที่ 27 ก.พ. 2567 | 20.03 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน อุเทนถวาย เดินขบวนจากที่ตั้งของสถาบัน ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี อว. ยืนยันไม่ย้ายไปไหน

เป็นบางช่วงของการพูดปลุกใจ ระดมกำลังจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หลังเดินขบวนออกมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย บุกกระทรวง อว. ตั้งใจมายื่นหนังสือคัดค้านการย้ายสถาบันออกจากที่ดินติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้าน นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เสร็จจากประชุม ครม. ก็มารับหนังสือด้วยตนเอง ซึ่งทุกข้อเรียกร้องจะส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณา หาทางคลี่คลาย แก้ปัญหาให้เร็วที่สุด ยืนยันว่า ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมาย และคำนึงถึงประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นสำคัญ ย้ำว่า นักศึกษาปี 1 ยังรับได้ แต่ให้บริหารจัดการตามแผนการสอนของมหาวิทยาลัย

ข่าวอื่นในหมวด