อุเทนถวาย ตระเวนยื่นค้านย้ายที่ตั้งสถาบัน

View icon 60
วันที่ 28 ก.พ. 2567 | 05.21 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สู้ไม่ถอย ! ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน "อุเทนถวาย" เดินขบวนจากที่ตั้งของสถาบัน ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรี อว. ยืนยันไม่ย้ายไปไหน

เป็นบางช่วงของการพูดปลุกใจ ระดมกำลังจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หลังเดินขบวนออกมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย จากถนนพญาไท ออกพระรามที่ 1 ลัดเลาะเข้าถนนพระรามที่ 6 แล้วเข้าซอยโยธี บุกกระทรวง อว. ด้วยความตั้งใจมายื่นหนังสือ คัดค้านการย้ายสถาบันออกจากที่ดินติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะที่ นาวสาว ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เสร็จจากประชุม ครม. ก็มารับหนังสือด้วยตัวเอง โดยจากข้อเรียกร้องทั้งหมด ทางรัฐมนตรีได้รับไว้พิจารณาทุกข้อ เพื่อหาทางคลี่คลายปัญหาโดยเร็วที่สุด ยืนยันว่า ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมาย และคำนึงถึงประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นสำคัญ ย้ำว่า นักศึกษาปี 1 ยังรับได้ แต่ให้บริหารจัดการ ให้สอดรับกับแผนการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย