วันที่ 9 ภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย พบโทรศัพท์ของกำลังพลในห้องเรดาร์ 1 เครื่อง

วันที่ 9 ภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย พบโทรศัพท์ของกำลังพลในห้องเรดาร์ 1 เครื่อง

View icon 193
วันที่ 1 มี.ค. 2567 | 19.54 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (1 มี.ค. 67) การปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย วันที่ 9 ยังไม่พบผู้สูญหายติดอยู่ในเรือ กองทัพเรือลำเลียงท่อยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน และ แท่นยิงตอร์ปิโดกลับไปเก็บรักษา

โดย วันที่ 9 ชุดปฏิบัติการผสมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยมีการดำน้ำ 4 เที่ยว มีภารกิจในการค้นหาผู้สูญหาย การสำรวจ และถอดถอนยุทโธปกรณ์เครื่องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูนในห้องเรดาร์
   
สำหรับผลการปฏิบัติการได้สำรวจและค้นหาผู้สูญหายในห้องเรดาร์ ไม่พบผู้สูญหาย รวมทั้งไม่สามารถถอดถอนเครื่องควบคุมการยิงอาวุธปล่อยนัำวิถีฮาร์พูนได้ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาหาหนทางปฏิบัติเพื่อลดขีดความสามารถของระบบปล่อยนำวิถี ฮาร์พูนต่อไป

65e1d044509a21.57486542.jpg

นอกจากนี้ชุดปฏิบัติการผสม ได้ตรวจพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในห้องเรดาร์ จำนวน 1 เครื่อง จึงได้นำขึ้นมาเพื่อจะทำการตรวจสอบต่อไป โดยการปฏิบัติในวันนี้ กำลังพลทุกนายปลอดภัย

ทางด้านพลเรือตรี วีรุดม  ม่วงจีน โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่า หลังเสร็จสิ้นการปฎิบัติภารกิจในวันนี้เรือ Ocean Valor จะเดินทางกลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือประจวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเคลื่อนย้ายท่อยิง อาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูนจำนวน 2 ท่อ  และแท่นยิงตอร์ปิโด จำนวน 2 แท่น (6 ท่อยิง) ที่นำขึ้นมาจากเรือหลวงสุโขทัย เพื่อส่งกลับไปยัง กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อไป


65e1d044de3140.82128351.jpg

สำหรับการปฏิบัติการพรุ่งนี้ เรือ Ocean Valor จะจอดรับการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงที่ท่าเรือประจวบ โดยจะมีการปฏิบัติการดำน้ำของกองทัพเรือไทย

โดยมี เรือหลวงมันใน เป็นฐานปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหาย และสำรวจหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสอบและบันทึกหลักฐาน รูทะลุหรือรอยรั่ว สภาพการกั้นน้ำของประตู ตามพื้นที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนฯ กำหนด รวมทั้งการตรวจสอบอุปกรณ์บนดาดฟ้าหลักหัวเรือ  ซึ่งกองทัพเรือจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

65e1d043ca7cc4.03917694.jpg