ดาวน์โหลดฟรี  โปสการ์ดพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

ดาวน์โหลดฟรี โปสการ์ดพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

View icon 597
วันที่ 2 มี.ค. 2567 | 14.15 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ดาวน์โหลดฟรี!!! โปสการ์ดพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย

สำหรับประชาชนที่มารับโปสการ์ดในงานไม่ทัน สามารถดาวน์โหลดภาพที่ระลึก ได้ที่ https://www.m-culture.go.th/th/infographics/76421