DSI ร่วมกับ มอก.บุกค้น ตรวจยึดสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ย่านนครปฐม

DSI ร่วมกับ มอก.บุกค้น ตรวจยึดสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ย่านนครปฐม

View icon 104
วันที่ 7 มี.ค. 2567 | 09.05 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
DSI ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บุกค้น ตรวจยึดสินค้าไม่ผ่านมาตรฐาน มอก. ย่านนครปฐม  

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่งหนังสือขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด เพื่อดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรณีได้รับแจ้งเบาะแสว่า นิติบุคคลรายหนึ่ง มีพฤติการณ์จำหน่าย หรือ มีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยสินค้าที่จำหน่ายนั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่าทำ หรือ นำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมอบหมายให้กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ 7 ทำการสืบสวน โดยรับเป็นสำนวนสืบสวนที่ 30/2567 ต่อมาวานนี้ (วันที่ 6 มีนาคม 2567) เวลาประมาณ 09.00 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ได้มอบหมายให้ นายเทวา จุฬารี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 7 สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำโดย นายนนทิชัย ลิขิตาภรณ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม นำโดย พันเอก พัฒนศักดิ์ ขยันสำรวจ หัวหน้าฝ่ายงานข่าว นำหมายค้นศาลจังหวัดนครปฐมเข้าตรวจค้นสถานที่ ประกอบด้วยบ้าน อาคาร และโกดัง บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลหอมเกร็ดอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายที่ละเมิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจากการตรวจค้นพบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ ไม่แสดงเครื่องหมาย มอก.จำนวนหนึ่ง ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ดำเนินการตรวจยึดไว้ตรวจสอบ

เบื้องต้น ยังไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ สำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม จึงมีการตรวจยึดสิ่งของดังกล่าว ไว้ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่เพื่อดำเนินการขยายผลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง