หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรค แก่ประชาชนจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

View icon 81
วันที่ 2 เม.ย. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงเรียนบ้านห้วยหยวก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรค พร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทาน 300 ชุด แก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีฯ จากนั้น ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ รวม 337 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบจักษุ, ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ, ระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท โดยมีผู้ป่วยส่งรักษาต่อ 1 คน

ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงจากภาวะกระดูกไขสันหลังหัก หลังเข้ารับการผ่าตัดขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ มีแผลกดทับ และด้วยภาวะอ้วน, ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัว คือ เบาหวานและความดันโลหิตสูง แขนและขาอ่อนแรง ญาติทำการรักษาแบบประคับประคอง รวมทั้งผู้สูงอายุป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดในสมองตีบ แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อำเภอศรีสัชนาลัย มีพื้นที่ 11 ตำบล 134 หมู่บ้าน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีโรงพยาบาล 1 แห่ง มีสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 แห่ง มีประชากรกว่า 92,000 คน ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน

ข่าวอื่นในหมวด