ศาล รธน. รับคำร้องยุบ ก้าวไกล ให้ชี้แจงใน 15 วัน

View icon 51
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 16.33 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องที่ กกต. ยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกล จากกรณีหาเสียงแก้ไขกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญ เคยวินิจฉัยว่า เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ขณะที่หัวหน้าพรรคก้าวไกล ลั่นสู้เต็มที่ และขออย่าด่วนสรุปว่าผลคดีนี้จะเป็นอย่างไร

ศาล รธน. รับคำร้องยุบ ก้าวไกล ให้ชี้แจงใน 15 วัน
ระหว่างที่ในสภามีการอภิปราย วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากการที่ กกต. ยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกล กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้พรรคผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่พรรคก้าวไกลหาเสียง แก้ไขกฎหมายมาตรา 112 ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเมื่อปลายเดือนมกราคมว่า เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ทำให้ กกต. ยื่นคำร้องขอให้ยุบพรรค

ก้าวไกล ลั่นสู้เต็มที่ ขออย่าด่วนสรุปถูกยุบพรรค
ที่รัฐสภา นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่า ได้เตรียมการมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้ว ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ดังนั้น เมื่อได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลธรรมนูญ ฝ่ายกฎหมายของพรรค รวมถึงแกนนำพรรคที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำเอกสารให้ดีที่สุด หากดูจากระยะเวลา คงเป็นหลังสงกรานต์

คงถือโอกาสนี้ ในเวลาใกล้เคียงกัน แถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วย ไม่ใช่แค่ยื่นต่อสู้ในศาลอย่างเดียว ตอนนี้เดินหน้าสู้คดีอย่างเต็มที่ อย่าพึ่งสรุปว่า คดีนี้ผลจะเป็นอย่างไร ยังเห็นว่ายังมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมาย