สธ. ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดัน "นวดไทย-สมุนไพรไทย" เป็น Soft Power

สธ. ยกระดับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดัน "นวดไทย-สมุนไพรไทย" เป็น Soft Power

View icon 111
วันที่ 21 เม.ย. 2567 | 11.22 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (21 เม.ย. 67) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้มีนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างงาน ให้กับประชาชน

รวมถึงสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ ที่จะเป็นการยกระดับความสามารถของคนไทย ทั้งการอนุรักษ์ พื้นฟูและพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้กับเกษตรกร เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนส นวดไทย และสมุนไพร โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการนำเสนอ (ร่าง)การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสและสมุนไพร คู่มือยาสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทย การดำเนินงาน Wellness และ Healthy City กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตำรับยาสมุนไพรแห่งชาติ 324 ตำรับ สมุนไพรประจำจังหวัด Advanced therapy medicinal products (ATMPs)

รวมทั้งมีการพิจารณารายการผลิตสมุนไพรในโรงงาน WHO GMP ของกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับสมุนไพรประจำจังหวัด การผลิตผู้ประกอบอาชีพด้านการนวดไทย การวิจัยเรื่อง Mesenchymal Stem Cells (MSCs)