สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสนิท ประเสริฐโสภา

View icon 387
วันที่ 21 เม.ย. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.15 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสนิท ประเสริฐโสภา ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับโรคหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สิริอายุ 92 ปี

นางสนิท ประเสริฐโสภา เป็นบุตรของนายงิ่นตื้อ วัดครุต กับนางโนด วัดครุต ในวัยเยาว์ได้ช่วยบิดา มารดา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผักและผลไม้ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้านครอบครัว สมรสกับนายบุญชู ประเสริฐโสภา มีบุตร-ธิดา 9 คน

นางสนิท ประเสริฐโสภา เป็นบุคคลที่มีความวิริยะอุตสาหะ ส่งเสริมให้บุตรและธิดาทุกคนได้รับการศึกษาสูงสุดตามกำลังสติปัญญา ส่งผลให้บุตรธิดาประสบความสำเร็จในอาชีพ เจริญก้าวหน้าตามลำดับ อีกทั้งยังเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีของสังคม ในปี 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ประเภทแม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคุณงามความดีที่นางสนิท ได้สร้างและสะสมไว้จะเป็นอนุสรณ์ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานและคนรุ่นหลังสืบไป