สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

View icon 128
วันที่ 8 พ.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 15.01 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. นำคณะผู้บริหารฯ และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายวิชัย ไทยถาวร รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำโชคในงานกาชาด ประจำปี 2565 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะผู้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นางยาใจ วิภาตะพันธุ์ ภริยาของ พลเอกอาวุธ วิภาตะพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึก ครบ 108 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย สำหรับนำไปเป็นของที่ระลึกมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ฉัตรประอร งามอุโฆษ กรรมการบริหารและเลขานุการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี

นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นางธนพร ฟักเขียว ประธานบริหารนิตยสารฮาว พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกาลาดินเนอร์ "ฮาว อะวอร์ดส์ 2022" เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

นายสกนธ์ อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2562-2563 นำคณะกรรมการโรตารี ภาค 3330 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม "สุพรรณ-เขาใหญ่ 3330RI แรลลี่" ครั้งที่ 1 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
นางสุภกัญญา ชวนิชย์ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นำคณะครูโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567

ดาตุกโจจี แซมูเอล Datuk Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ ดาตินแคเทอรีนา คริสทีน เชอร์เรียน Datin Catherina Christine Cherrian ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย ในการนี้ เอกอัครราชทูต ฯ นำคณะผู้จัดงาน "ดิ อินออกูรัล แอมบาสซาเดอร์ส บอลล์ ไทยแลนด์ 2024" The Inaugural Ambassadors Ball Thailand 2024 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วย

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ ฯ นำ นายแพทย์ กรกฤษณ์ อิ่มวัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในหลักสูตรฝึกอบรมจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข CPEP Postdoctoral Fellowship in Medical and Public Health Microbiology ณ โรงพยาบาลเท็กซัสสำหรับเด็กในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ Texas Children’s Hospital Baylor College of Medicine สหรัฐอเมริกา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง