เงินเข้า 8,000 บาท 15 พ.ค.67 กลุ่ม อสม.ตรวจสอบยอดเงิน

เงินเข้า 8,000 บาท 15 พ.ค.67 กลุ่ม อสม.ตรวจสอบยอดเงิน

View icon 6.6K
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 14.58 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
อสม. เฮ! เงินเข้าแล้ว 8,000 บาท โอนวันนี้ 15 พ.ค.67 ค่าป่วยการอัตราใหม่-เงินตกเบิกย้อนหลัง

ข่าวดี ! กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ที่จะได้รับค่าตอบแทน อสม.อัตราใหม่จำนวน 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน พร้อมเงินตกเบิกย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - เมษายน 2567 อีก 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาท

ล่าสุดวันนี้ (15 พ.ค.67) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้โอนเงินเข้าบัญชี อสม. แล้ว ตั้งแต่เมื่อเวลา 01.00 น. ซึ่งพบว่า อสม. หลายคนได้รับเงิน 8,000 บาท แล้วเรียบร้อย

ทั้งนี้ น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจิตอาสาที่เสียสละตนเองในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมี อสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) มากกว่า 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จากเดิมที่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน และได้เริ่มปรับเป็นอัตราใหม่ จ่ายให้ อสม. แล้วในงวดนี้

วิธีตรวจสอบข้อมูล อสม.
1.เข้าเว็บไซต์ อสม.
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
3.ตรวจสอบข้อมูล อสม. ได้ทันที

วิธีตรวจสอบ จำนวน อสม.ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการ และมีการบันทึกเลขบัญชีธนาคารแล้ว
1.เข้าเว็บไซต์ อสม.
2.เลือก จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตรวจสอบได้ทันที
66446b40e3f7f8.03724998.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง