เฮ! "อสม." ได้ตกเบิก 8,000 บาท พร้อมโอนเงิน 15 พ.ค.67 นี้

เฮ! "อสม." ได้ตกเบิก 8,000 บาท พร้อมโอนเงิน 15 พ.ค.67 นี้

View icon 4.9K
วันที่ 29 เม.ย. 2567 | 12.23 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
อสม.เฮ ได้รับค่าตอบแทนอัตราใหม่ 2,000 บาทต่อเดือน พร้อมรับตกเบิก 6,000 บาท เงินถึงมือ 15 พ.ค.67 นี้

ข่าวดี กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศที่จะได้รับค่าตอบแทน อสม.อัตราใหม่จำนวน 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน ล่าสุดวันนี้ (29 เม.ย.67) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไทม์ไลน์การเบิกจ่ายค่าป่วยการ อสม. แล้ว

โดยจะโอนเงินค่าป่วยการ อสม. รอบเดือนเมษายน 2567 เข้าบัญชีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 จำนวน 2,000 บาท และเงินตกเบิกย้อนหลัง 6,000 บาท รวมรับ 8,000 บาทต่อคน ตามรายละเอียดดังนี้

662f2f88c96740.42710895.jpg

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก เดือนมีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จากเดิมที่ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยให้เริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการจ่ายในอัตราใหม่

กระทั่งสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา อนุมัติจ่ายค่าป่วยการ อสม. เพิ่มเป็น 2,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับประเทศไทยปัจจุบันมี อสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) มากกว่า 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง