พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย ซึ่งตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

View icon 62
วันที่ 15 พ.ค. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ฯพณฯ นายซันติอาโก เปญญา ปาลาซิโอส ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐปารากวัย กรุงอาซุนซิออน

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐปารากวัย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปารากวัย

สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐปารากวัยได้พัฒนาและเจริญงอกงามมาตลอด 6 ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยสัมพันธภาพดังกล่าว ทั้งสองประเทศจะมุ่งมั่นในการกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านการค้าและความร่วมมือทางวิชาการ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขให้แก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด