นายกรัฐมนตรี ใช้เวลา 10 วัน ดึงการลงทุนจาก 3 ประเทศ เข้าไทย

View icon 31
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 04.12 น.
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - นายกรัฐมนตรี เดินหน้าหาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักธุรกิจต่างชาติทั่งโซนยุโรป และเอเซีย ในเวลา 10 วันจากนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ คณะ เยือน 3 ประเทศ เริ่มจาก สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อนำนักธุรกิจชาวไทย กลุ่มพลังงาน, อุตสาหกรรมหมุนเวียน, ยานยนต์, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมงาน Thailand - France Business Forum โดยจะใช้โอกาสนี้ พบหารือกับ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เพื่อเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่าง 2 ประเทศ จากนั้น จะเดินทางไป เยือนสาธารณรัฐอิตาลี อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของ นายกรัฐมนตรีอิตาลี เพื่อขยายความร่วมมือ และขอให้อิตาลี สนับสนุนยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย ในเขตเชงเกน สนับสนุน FTA ไทย กับ สหภาพยุโรป พร้อมขอบคุณที่ผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และขอให้รับแรงงานไทยจากอิสราเอลไปทำงานในอนาคต

และประเทศสุดท้ายจะขึ้นกล่าวปาฐกถาที่ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนญี่ปุ่น และสะท้อนว่าการเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้าง เพื่อก้าวข้ามสถานการณ์โลกที่ผันผวน และท้าทาย ซึ่งมองว่าเศรษฐกิจของเอเชียมีความเข้มแข็งและมีพลวัตสูงสุด จึงควรเร่งร่วมมือกันเสริมสร้าง ความยั่งยืนที่เน้นเศรษฐกิจและพลังงานสีเขียว การร่วมกันเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล และการปรับกระบวนทัศน์ของระบบพหุพาคีใหม่