ค้น 3 จุด บริษัทลักลอบนำเข้าสารเคมีภัณฑ์อันตราย

ค้น 3 จุด บริษัทลักลอบนำเข้าสารเคมีภัณฑ์อันตราย

View icon 228
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 20.29 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
DSI ขยายผลตรวจค้น 3 บริษัทเกี่ยวข้องลักลอบนำเข้าวัตถุอันตรายสารไกลโฟเซตฯ (วัตถุอันตรายชนิดที่ 3) มูลค่ากว่า 12 ล้าน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี พันตำรวจโท อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ ผอ. กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย ร้อยโท ภชภณ สุพานิชวรภาชน์ ผู้อำนวยการส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค 1 และเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร นำหมายค้นศาลอาญาตลิ่งชัน เข้าตรวจค้นบริษัทเป้าหมาย 3 จุด ที่เชื่อมโยงกับการลักลอบนำเข้าสารเคมี จากการตรวจค้น พบเอกสาร และข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดเอกสาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และจะทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษต่อไป
        
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเข้าตรวจสอบโกดังของบริษัทแห่งหนึ่ง ที่อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บสารไกลโฟเซต ไอโซโพพิลแอมโมเนียม (วัตถุอันตรายชนิดที่ 3) ที่นำเข้าในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตภัณฑ์เคมีทางการเกษตร  ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย มีการสำแดงว่า เป็นการนำเข้าสารกลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจตัวอย่างสารเคมี พบว่าเป็นสารไกลโฟเซต-ไอโซโพพิลแอมโมเนียม ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่รัฐควบคุม จำกัดการนำเข้า ผลิต มีไว้ในครอบครอง เนื่องจากมีอันตรายกับผู้ใช้งาน อันถือเป็นการนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานนำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต 

เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดสารไกลโฟเซต-ไอโซโพพิลแอมโมเนียม จำนวน 538 ถัง ปริมาณ    107,600 ลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของ พันตำรวจตรี ยุทธนา  แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ให้ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยของสาธารณชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง