สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

View icon 140
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.18 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2567 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะภริยาทูตประจำประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคมนี้ ภายใต้แนวคิด "ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล" (Shop for a Cause) ในรูปแบบ Hybrid Event ณ พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ www.iredcross.org เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ภายในงาน มีสถานทูตและสถานกงสุลจากประเทศต่าง ๆ ร่วมออกร้าน 57 ประเทศ มีประเทศใหม่ที่เข้าร่วมเป็นปีแรก คือ ออสเตรีย และซาอุดีอาระเบีย สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและสินค้ายอดนิยมของแต่ละประเทศ จำหน่ายในราคาพิเศษ นอกจากนี้ มีสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์ อาทิ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมภ์, ร้านภูฟ้า, มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูต และร่วมทำบุญลุ้นรับของรางวัล

เวลา 17.44 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยาราม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการกรวยไตอักเสบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สิริอายุได้ 71 ปี

รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2496 เป็นบุตรของนายลิ่งตันเชียง กับนางเงิ้นเฮี้ย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ดียิ่งด้านประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออก รับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2525 และเกษียณอายุราชการในปี 2556 ในระหว่างนั้น ได้เป็นบรรณาธิการและผู้เขียนเอกสารการสอนชุดวิชาต่าง ๆ หลายชุด และมีโอกาสได้เรียนร่วมชั้นกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้ถวายงานโดยเป็นผู้รวบรวมหนังสือ เรียงร้อยบรรณรัตน์ บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, หนังสือมณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเขียนหนังสือ เทพรัตนบรรณศิลป์ พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงหนังสือวิชาการ และสารคดีอีกหลายเล่ม