เตรียมความพร้อมสมัคร สว.

View icon 87
วันที่ 19 พ.ค. 2567 | 16.09 น.
เจาะประเด็นข่าว 7HD
แชร์
เจาะประเด็นข่าว 7HD - มาดูความพร้อมเรื่องการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้สมัครอย่างเป็นทางการวันแรก ในระดับอำเภอและเขตทั่วประเทศจำนวน 928 อำเภอ ทางกกต. ได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย

โดยสถานที่รับสมัครจะจัดให้มีโต๊ะและเก้าอี้เป็นสัดส่วน ซึ่งขั้นตอนการรับสมัครมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน เริ่มจากการลงทะเบียนยื่นใบสมัคร ตรวจสอบเอกสารการสมัคร บันทึกข้อมูลผู้สมัคร และชำระค่าธรรมเนียม 2,500 บาท หลังจากนั้นผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ จะออกใบสมัครให้ เพื่อยืนยันการเข้ารับเลือกสว.

สำหรับยอดการรับใบสมัครการเป็นสมาชิกวุฒิสภา 2567 ในสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ยอดรวมสะสมตั้งแต่วันที่ 10 -18 พฤษภาคม พบว่ามีผู้มารับเอกสารทั้งสิ้นทั่วประเทศจนถึงตอนนี้มีจำนวน 31,285 คน

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริหารทะเบียนภาค 5 สาขาเชียงใหม่ เปิดอบรมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 25 อำเภอ เตรียมพร้อมรับสมัคร สว. ที่จะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้ (20 พ.ค.) เป็นวันแรก โดยนายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ หัวหน้าศูนย์บริหารทะเบียนภาค 5 สาขาเชียงใหม่ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบก่อนบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพราะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังได้ และให้คำแนะนำผู้สมัครในการยื่นเอกสาร หากฝ่าฝืนเงื่อนไขแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาท รวมทั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปี

ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เชิญว่าที่ผู้สมัคร สว. , คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ และประชาชนที่สนใจ รับฟังคำชี้แจงข้อกำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดให้ยื่นใบสมัครในวันพรุ่งนี้อย่างเป็นทางการ มีผู้สนใจมารับเอกสารใบสมัครแล้ว 354 คน คาดว่าในวันรับสมัครจริง จะมีผู้สมัครมาเพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง