เตรียมพร้อมคนลงรับสมัคร สว.

View icon 31
วันที่ 20 พ.ค. 2567 | 07.22 น.
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ก่อนจะมาถึงวันนี้ มาดูความพร้อมของ กกต. ในการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการสมัคร สว.ทั่วประเทศ ที่มีผู้มาขอใบสมัครแล้วเกือบ 100,000 คน เพื่อมาทำหน้าที่ในวุฒิสภา

จำนวนผู้ที่มาขอรับใบสมัคร มีเกือบ 100,000 คน ใน 20 กลุ่มอาชีพ อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดย กกต. และกระทรวงมหาดไทย จัดพื้นที่รองรับไว้แล้ว ทั้งที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่ง และสำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักงานเขต (กทม.)

การเปิดรับสมัคร จะมีไปถึงวันที่ 24 พฤษภาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ จะเริ่มให้แต่ละอาชีพได้เลือกกันเอง และสลับการเลือกแต่ละอาชีพ ในระดับอำเภอ จังหวัดฯ และระดับประเทศ โดยเรียงตามคะแนนที่ได้ จนเหลืออันดับที่ 1-10 ในแต่ละสายอาชีพ ครบ 200 คน และจะเริ่มงานได้ประมาณเดือนกรกฎาคม

ทั้ง 200 คน จะมาทำหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร หากเห็นว่าต้องมีการพิจารณาใหม่ ทำได้เพียงยับยั้งเอาไว้ 180 วัน และตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ความความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระ เช่น ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร ไปจนถึงการเปิดอภิปรายทั่วไป แต่จะไม่มีการลงมติ

เมื่อวานนี้ (19 พ.ค.) กกต. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่รับสมัคร โดยกำหนดไว้ 5 ขั้นตอน ตั้งแต่การลงทะเบียนยื่นใบสมัคร จนไปถึงการชำระค่าธรรมเนียม ก่อนที่จะมีการออกใบสมัครให้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง