กรมวิทย์ฯ เปิดผลตรวจข้าว 10 ปี ไม่พบสารก่อมะเร็ง

View icon 55
วันที่ 20 พ.ค. 2567 | 16.40 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยัน ผลตรวจข้าวเก่า 10 ปี ไม่พบสารก่อมะเร็ง มีคุณค่าด้านโภชนาการไม่ต่างจากข้าวใหม่

วันนี้ นายแพทย์ยงยุทธ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่า การตรวจตัวอย่างข้าวดังกล่าว มีนักวิทยาศาสตร์ร่วม 10 คน ช่วยกันตรวจสอบข้าว 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างแรกมีปริมาณ 3 กิโลกรัม ตัวอย่างที่สอง 5 กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์นำตัวอย่างมาส่งให้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ผลออกมาวันศุกร์ที่แล้ว

โดยตรวจทางกายภาพและสิ่งแปลกปลอม ตรวจทั้งสี-กลิ่นของเมล็ดข้าว สิ่งแปลกปลอม ซากแมลง ชิ้นส่วนของแมลง และด้านความปลอดภัย ตรวจสารพิษเชื้อรา-สารรม-สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โลหะหนักปนเปื้อน และคุณค่าทางด้านโภชนาการ รวมถึงมีการซื้อข้าวใหม่ในตลาดมาตรวจเทียบเคียงด้วย

ผลการทดสอบสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ ตรวจพบมอดสิ่งมีชีวิต และชิ้นส่วนของแมลง เมล็ดข้าวมีสีเหลือง มีกลิ่นอับ ส่วนความปลอดภัย ไม่พบสารพิษจากเชื้อรา ทั้งสารอะฟลาท็อกซิน ชนิด B1 B2 g1 G2 โดยมีการตรวจซ้ำถึง 3 รอบ เช่นเดียวกับสารเคมีที่เกิดจากการรมควัน โลหะหนัก สารปนเปื้อน ตะกั่ว แคดเมียม ดีบุก ก็ตรวจไม่พบ ส่วนสารหนูพบเพียง 0.126 จากมาตรฐานต้องไม่เกิน 0.2

ส่วนคุณค่าด้านโภชนาการ พบว่าข้าว 10 ปี กับข้าวใหม่ 2 ตัวอย่างที่ซื้อมาเทียบเคียง มีคุณค่าด้านโภชนาการไม่แตกต่างกัน สามารถนำไปกินได้ เพียงแต่ผิดคุณภาพสินค้าเกษตร เพราะมีสิ่งแปลกปลอม มอด-แมลง เท่านั้น กรณีนี้ ก่อนส่งออกต้องปรับปรุงข้าวและขัดสี เพื่อกำจัดแมลงตามมาตรฐาน

ส่วนกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่า ข้าว 10 ปี ตรวจทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้หรือไม่ว่าเป็นข้าวมีอายุ 10 ปี จริง ๆ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่า ยังไม่มีเครื่องมือชนิดไหนที่จะตรวจสอบและระบุอายุของข้าวได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง