เรื่องใหญ่ต้องขยาย คัดค้านปรับเปลี่ยนผังเมืองตั้งนิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรสงคราม

View icon 58
วันที่ 21 พ.ค. 2567 | 12.52 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - เรื่องใหญ่ต้องขยายวันนี้ เป็นเรื่องของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน และชาวนาเกลือ ที่จังหวัดสมุทรสาคร และบางส่วนของจังหวัดสมุทรสงคราม รวมตัวคัดค้านการปรับเปลี่ยนผังเมืองเพื่อตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม

กลุ่มสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วยชมรมประมงพื้นบ้านสมุทรสาคร ผู้แทนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และผู้แทนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยืนหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนสีแก้ไขผังเมือง ในตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รับหนังสือคัดค้าน

การยื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทเอกชนรายหนึ่ง ได้เผยแพร่เอกสารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร บนเนื้อที่กว่า 4,392 ไร่ บริเวณถนนพระราม 2 ขาออก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นนาเกลือ โดยมีการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านมาแล้ว 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ยังต้องผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน

แต่พื้นที่บริเวณดังกล่าว ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ขาวทแยงเขียวตามผังเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม หากนำมาปรับเปลี่ยนเป็นนิคมอุตสาหกรรม ต้องมีการแก้ไขผังเมืองให้เป็นพื้นที่สีม่วง หรือ พื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ทำให้ชาวประมงพื้นบ้าน และเกษตรกรนาเกลือ กังวลและไม่เห็นด้วย เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ หากมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณดังกล่าว อาจส่งผลกระทบระยะยาวกับชายฝั่งอ่าวตัว ก. กระทบไปถึงสัตว์น้ำชายฝั่ง และน้ำทะเลที่ใช้ผลิตเกลือ ซึ่งก็จะกระทบไปถึงอาชีพของชาวบ้านโดยตรง

หลังยื่นหนังสือ ตัวแทนผู้คัดค้านได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมชี้แจงว่า การแก้ไขผังเมืองนั้น อยู่ระหว่างการประชุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 3 จาก 8 ขั้นตอน โดยขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 40-50 สัปดาห์ ส่วนผลสรุปจะเป็นอย่างไร จะสามารถแก้ไขผังเมืองได้หรือไม่ หน่วยงานระดับจังหวัดไม่สามารถให้คำตอบได้

ส่วนตัวแทนบริษัทเอกชน เปิดเผยถึงที่มาของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร ว่าเป็นนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้จัดตั้งนิคมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นสถานที่รองรับนักโทษชั้นดีและผู้พ้นโทษให้มีงานทำ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้จัดการอย่างรัดกุม อย่างไรก็ตาม ตัวแทนผู้คัดค้านก็ยังไม่เห็นด้วย ยืนยันจะเดินหน้าคัดค้านจนถึงที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง