ประกาศข่าวช่อง 7HD เข้ารับรางวัลเทพทอง ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น

ประกาศข่าวช่อง 7HD เข้ารับรางวัลเทพทอง ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น

View icon 539
วันที่ 28 พ.ค. 2567 | 16.29 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD เข้ารับรางวัลเทพทอง ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น

วันนี้ (28 พ.ย.37 ) ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 22 ประกอบด้วย ประเภทองค์กรดีเด่น จำนวน 19 องค์กร, บุคคลดีเด่นด้านโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น จำนวน 11 คน, บุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ดีเด่น จำนวน 9 คน และประเภทโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทอง จำนวน 14 คน

สำหรับรางวัลเทพทอง สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่องค์กรดีเด่นทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในวงการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพให้ประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา การปกครอง สิ่งแวดล้อม และความบันเทิง ตลอดจนบุคคลดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน

โดยผู้ประกาศข่าวช่อง 7HD ทั้ง 3 ท่าน คุณทิน โชคกมลกิจ, คุณภานุรัจน์ ศนีบุตร และคุณเกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 22 ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ดีเด่น จากสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนของชาติและเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง