ตาสานตะกร้าพลาสติกขาย สร้างรายได้

View icon 105
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 06.22 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - คุณตาอายุ 73 ปี ไม่อยากนั่ง ๆ นอน ๆ นำความรู้ที่คุณพ่อถ่ายทอดให้มาสืบสานเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน จักสานตะกร้าพลาสติกขาย สร้างรายได้วันละ 500 บาท

คุณตาทวี ศรีชมพู อายุ 73 ปี ชาวบ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หันมาจักสานตะกร้าพลาสติกที่เกิดจากภูมิปัญญา มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ในลักษณะของการทำเครื่องจักสานเส้นพลาสติกประดิษฐ์เป็นตะกร้าในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติเท่าที่จะหาได้ใกล้ตัวมาทำให้เกิดประโยชน์ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่แถบนี้ มาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้สำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวัน ต่อมาก็ปรับเปลี่ยนวัสดุการสานมาเป็นเส้นพลาสติก เพิ่มความทนทาน สามารถออกแบบเครื่องจักสานได้หลากหลายกว่า

คุณตาทวี บอกว่า ตอนนี้อายุมากแล้ว ไม่สามารถไปทำงานรับจ้างหาเงินได้เหมือนแต่ก่อน จึงหันมาจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก นำความรู้ที่ได้ฝึกหัดมาจากรุ่นคุณพ่อมาผลิตขาย

ส่วนราคามีหลายขนาดให้เลือก เริ่มตั้งแต่ราคา 100-200 บาท ในแต่ละวันสามารถสานตะกร้าได้วันละ 2 ชุด นำไปขายตามตลาดนัดในชุมชน และนำไปขายตามงานต่าง ๆ ในอำเภอ ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ 300-500 บาท นับว่าเป็นรายได้ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง