“สมศักดิ์” เผย ร่าง ก.ม.ครอบครองยาบ้า 1 เม็ดเข้า ครม. วันนี้ คาดเรื่องจบภายในเดือนนี้ ก่อนประกาศใช้ได้

“สมศักดิ์” เผย ร่าง ก.ม.ครอบครองยาบ้า 1 เม็ดเข้า ครม. วันนี้ คาดเรื่องจบภายในเดือนนี้ ก่อนประกาศใช้ได้

View icon 60
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 10.59 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ลุ้น ร่าง ก.ม.ครอบครองยาบ้า 1 เม็ดเข้า ครม. วันนี้ “สมศักดิ์” คาดเรื่องจบภายในเดือนนี้ ก่อนประกาศใช้ เตรียมเปิดรับฟังความเห็นคัดค้าน-เห็นชอบ “กัญชา“ กลับเป็นยาเสพติดในเว็บไซต์ ภายใน 15 วัน

วันนี้ (11 มิ.ย.67) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ จะเข้าที่ประชุม ครม. ในวันนี้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณยาเสพติดจาก 5 เม็ด เป็น 1 เม็ด และคนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด มีสิทธิ์ขอบำบัดได้ แต่คนที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ติดยาก็ต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งหากที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ก็ต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจความเรียบร้อย ก่อนส่งกลับมาที่ ครม. ถึงจะประกาศได้ คาดว่าในเดือนนี้จะจบเรียบร้อย และจะมีการประกาศชัดเจน

ส่วนการปรับลดยาบ้าเหลือ 1 เม็ด สถานการณ์ยาเสพติดจะดีขึ้นหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เน้นไปที่ผู้ขาย หรือผู้ค้า ที่อย่าให้เสียเปล่า ซึ่งในอดีตมียาบ้า 5 เม็ด หรือสมัครใจบำบัด ก็ได้รับการบำบัด แต่วันนี้จะต้องได้ผู้ค้าเข้ามา 1 คน และกระบวนการยึดทรัพย์สามารถยึดย้อนหลังได้ รวมถึงมรดกเก่า ส่วนขั้นตอนจะสมบูรณ์อย่างไรขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมมือกัน โดยกฎหมายเปิดช่องเรื่องให้รางวัลคนทำคดีจนถึงขั้นตอนการสั่งฟ้อง ที่จะได้รางวัลถึงร้อยละ 25 ส่วนผู้แจ้งเบาะแส ก็จะได้รับรางวัลร้อยละ 5 เช่นกัน ดังนั้น ต้องช่วยกัน เพราะขณะนี้มีเครื่องมือทำงานครบแล้ว

ส่วนกรณีเรื่องม็อบกัญชาที่เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุนรัฐบาลให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนั้น นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จะรับฟังความเห็นทั้งสองฝ่าย โดยจะนำร่างประกาศขึ้นเว็บไซต์ของระบบกลางทางกฎหมาย, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จะขึ้นผ่านเว็บไซต์ของ อย. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเปิดให้ผู้สนับสนุน และผู้คัดค้าน แสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ได้ โดยให้เวลา 15 วัน และจะเอาความเห็นโดยรวมมาปรับแก้ หรือยกเลิกตามข้อเสนอ โดยจะต้องฟังในหลายมุม ถ้าไม่เห็นด้วยก็ยกเลิก และไปเดินทางอื่น หรือออกเป็นกฎหมายว่าจะให้กัญชาทำอะไรได้บ้าง และเขียนข้อห้าม ให้กัญชากลับไปเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ โดยออกเป็นประกาศผ่านกระทรวงสาธารณสุข แต่ต้องรับฟังความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. หากเห็นด้วยก็สามารถประกาศได้เลยไม่ต้องผ่านที่ประชุม ครม.