ความสวยงามของรุ้งกินน้ำ "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"

ความสวยงามของรุ้งกินน้ำ "อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร"

View icon 57
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 15.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (11 มิ.ย. 67) อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเผยแพร่ภาพพร้อมระบุว่า “ไม่มีฝน ก็จะไม่มีรุ้งกินน้ำ” ซึ่งเป็นภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอย่างมาก สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 83 ของประเทศไทย

ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.น้ำขุ่น อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและเนินเขา ปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด

โดยอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร แห่งนี้นอกจากจะมีทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญอีกหลายแห่ง ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง