กสทช. เตือน อย่าลืม ยืนยันตัวตน รักษาสิทธิ์ก่อนถูกระงับใช้สัญญาณ

กสทช. เตือน อย่าลืม ยืนยันตัวตน รักษาสิทธิ์ก่อนถูกระงับใช้สัญญาณ

View icon 5.8K
วันที่ 19 มิ.ย. 2567 | 19.33 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (19 มิ.ย. 67) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอความร่วมมือประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเปิดใช้ซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมายต่อค่าย ดำเนินการยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่องทางที่ผู้ให้บริการแต่ละค่ายกำหนด หากเลยระยะเวลาดังกล่าวเลขหมายจะถูกระงับบริการ ไม่สามารถโทรออก ส่งข้อความสั้น (SMS) หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ให้บริการ ณ วันที่ 9 มิ.ย. 67 มีผู้ใช้บริการดำเนินการยืนยันตัวตนและเลขหมายที่ใช้งานแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,446,766 เลขหมาย จากจำนวนเลขหมายที่ต้องยืนยันตัวตน 3,981,251 เลขหมาย ซึ่งเลขหมายที่เหลือจะต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 13 ก.ค.นี้ มิฉะนั้นจะถูกระงับบริการ อย่างไรก็ดีแม้จะถูกระงับบริการแล้ว แต่หากเข้ามายืนยันตัวตนก็จะกลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

โดย กสทช. ได้ออกประกาศกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1) กลุ่มผู้ลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย
2) กลุ่มผู้ลงทะเบียนซิมการ์ด 101 เลขหมายขึ้นไป

ในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปซึ่งครบกำหนดการยืนยันตัวตนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 ขณะนี้มีผู้ใช้บริการได้ทำการยืนยันตัวตนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,876,945 เลขหมาย จากจำนวนที่เข้าข่ายต้องยืนยันตัวตน 5,078,283 เลขหมาย ซึ่งเลขหมายที่ยังไม่ยืนยันตัวตนได้ถูกระงับบริการแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง