ไฟเขียว ทหารยศพันเอกขึ้นไป เข้าโครงการเออร์ลีรีไทร์ ลดงบประมาณ 4.4 ล้านบาท

ไฟเขียว ทหารยศพันเอกขึ้นไป เข้าโครงการเออร์ลีรีไทร์ ลดงบประมาณ 4.4 ล้านบาท

View icon 119
วันที่ 9 ก.ค. 2567 | 17.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ลดความหนาแน่น ครม.ไฟเขียว โครงการเออร์ลีรีไทร์ จูงใจทหารยศพันเอกขึ้นไปลาออก รับสิทธิประโยชน์เงินก้อน 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย คาดประหยัดงบประมาณ 4.4 ล้านบาท

วันนี้ (9 ก.ค.67) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม (กห.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามโครงการฯ กำหนด รวมทั้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อจูงใจข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุโดยสมัครใจ ลดความแน่นหนาของกำลังพลในกลุ่มชั้นยศสูง และประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐระยะยาว ทั้งนี้ จะเริ่มโครงการฯ ในเดือน ก.ค.67 เพื่อให้ทันเกษียณอายุราชการภายในเดือน ต.ค.67

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการทหารชั้นยศพันเอก นาวาเอก และนาวาอากาศเอกขึ้นไป และต้องดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายทหารปฏิบัติการ และประจำหน่วย อายุ 50 ปีขึ้นไป มีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไปและมีเวลาราชการเหลือ 2 ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามโครงการฯ หากเข้าโครงการแล้วห้ามบรรจุกลับเข้ารับราชการประจำ และห้ามทำสัญญาจ้างกลับเข้าเป็นพนักงานราชการ

ส่วนสิทธิประโยชน์ จะได้รับเงินก้อน 7-10 เท่าของเงินเดือนเดือนสุดท้าย รวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) โดยไม่รวมเงินหรือค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ แผนปรับลดกำลังพลนายทหารชั้นนายพล ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายทหารปฏิบัติการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2571 เป็นเครื่องมือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านกำลังพลได้ตรงจุด คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปีละ 244 คน และสามารถประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 4,479,84 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง