เรื่องดีที่หมอชิต : สสส. ร่วมภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาขับเคลื่อนผู้นำชุมชน

View icon 52
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 06.30 น.
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - สสส.เปิดเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปีที่ 13 ระดมผู้นำท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาตอบโจทย์ระดับประเทศ

เวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567 ปีที่ 13 เป็นการร่วมมือของ สสส. และภาคีเครือข่าย 530 แห่งทั่วประเทศ ที่มารวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในวาระ “ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ”

นำโดย นายแพทย์ สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 นายแพทย์ พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุน สสส. และผู้นำชุมชน ทั้งออนไซต์และออนไลน์กว่า 5,000 คน เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สร้างความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์สำคัญ อันนำไปสู่การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น และระดับประเทศ

ซึ่งปีนี้ สสส. และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ยังคงยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นฐาน ในการพัฒนาและสร้างนโยบายเพื่อสุขภาวะ ตอบสนองต่อวิกฤตภายในประเทศและระดับโลก โดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง