องคมนตรี เป็นประธานงาน ราชภัฏเทิดไท้องค์ราชัน การแสดงโขน-หุ่นละครเล็กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

View icon 108
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานงาน "ราชภัฏเทิดไท้องค์ราชัน" การแสดงโขน-หุ่นละครเล็กเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษาได้ชื่นชมนาฏศิลป์และศิลปะชั้นสูงของไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับการแสดงมี 4 ชุด ได้แก่ วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงโหมโรงทศรัตน์กษัตรา, ขับเสภาเฉลิมพระเกียรติฯ, รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการแสดงโขน-หุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร"

โดยวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมใจจัดพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น กิจกรรมลงนามถวายพระพร ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิต และจิตอาสาทำความดีเพื่อชุมชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง