News

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาเราจะทำความดีด้วยหัวใจ

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และจิตอาสา ได้ร่วมกันเปิดโครงการในกิจกรรมจิตอาสา เราจะทำความดี ด้วยหัวใจร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร และต้นดาวเรือง ซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัยตั้งแต่แยกเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ไปจนถึงบริเวณอนุสรณ์สถานแฝดอิน – จัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม