ทอท. เปิดวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

View icon 192
วันที่ 8 พ.ค. 2562 | 04.32 น.
News
แชร์
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่าอากาศยานไทยได้จัดทำวีดิทัศน์ "ทศมบดินทร์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาสามารถอันเป็นที่ชื่นชมยกย่องและเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทย และทั่วโลก

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า วีดิทัศน์ชุดนี้ เป็นการนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นด้านราชการ ด้านการทหาร ด้านการบิน และด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม โดยใช้เทคนิค 3 มิติเล่าเรื่องทั้งหมด นำเสนอภาพพร้อมบทประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ โดยศิลปินระดับประเทศ อีกทั้งยังได้ประพันธ์เพลงประกอบวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และถวายพระพร แสดงผลผ่านจอ LED อิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียดสูงขนาดใหญ่

โดยได้นำมาเปิดให้ผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รับชมภายใต้ชื่อ "ทศมบดินทร์" พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Interactive Kiosk ด้วยการสแกน QR Code เพื่อรับข้อความร่วมถวายพระพร ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษ โดยจัดแสดงบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง