หลายจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

View icon 120
วันที่ 8 พ.ค. 2562 | 04.32 น.
News
แชร์
ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการประชาชน ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะพระราชทาน ประกอบด้วยพุ่มไม้เงิน พุ่มไม้ทอง เวียนประทักษิณรอบพระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ฯ พระธาตุที่เป็นที่เคารพของชาวเชียงใหม่ และชาวล้านนา 3 รอบ ก่อนนำประชาชนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เช่นเดียวกับที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะพระราชาทาน ถวายพระพุทธชินราช ก่อนนำประชาชนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะ พระราชทานถวายพระธาตุพนม พระธาตุสำคัญของจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นที่เคารพของทั้งชาวไทย และชาวลาว และนำชาวจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องสักการะพระราชทานถวายพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นที่เคารพ ของชาวนครศรีธรรมราช ก่อนนำประชาชนร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับเครื่องสักการะพระราชทาน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้อัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญทั่วประเทศ 10 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี พิษณุโลก สุโขทัย ลำพูน นครปฐม นครศรีธรรมราช นครพนม เชียงใหม่ สกลนคร และสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ตามจังหวัดต่างๆ ก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามวัดสำคัญของแต่ละจังหวัดอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง