รายงานพิเศษ : ยิ่งใหญ่ ช้าง 11 เชือก เดินขบวน คชสารคู่แผ่นดินเทิดไท้องค์ราชัน

View icon 313
วันที่ 7 พ.ค. 2562 | 15.45 น.
News
แชร์
รถบรรทุกช้างเดินทางถึงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตั้งแต่เช้าตรู่เวลา 04.00 น. นำโดยประธานมูลนิธิพระคชบาล ร่วมกับหมอช้างและสัตวแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินเทิดพระเกียรติครั้งนี้อย่างดีที่สุด

เช่นเดียวกับการประดับคชอาภรณ์ต่างๆ ทั้งผ้าปกกระพอง ตาข่ายแก้วเจียระไน พานหน้า ผ้าคลุมหลัง เสมาคชาภรณ์ พู่จามรี และวลัยงา สำหรับตกแต่งคชสารก็มีความวิจิตรงดงามอย่างมาก

พร้อมกันนี้ยังมีสมาชิกกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน และเครือข่ายชาวช้างมาร่วมเดินขบวนอีกนับร้อยชีวิต หนึ่งในนั้นคือ คุณพ่อแก้ว บุตรชาติ อดีตควาญช้างสำคัญคู่พระบารมี พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ พระยาช้างเผือกเชือกแรกประจำรัชกาลที่ 9

ช้างเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย และช่วยปกป้องเอกราชของชาติมาจนถึงปัจจุบัน โดยช้างทั้ง 11 เชือกนี้ ถือเป็นช้างที่มีลักษณะดีตามแบบตำราโบราณ และเคยถวายการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งฯ มาแล้ว

หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 กระทั่งเวลา 9.10 น. จึงเคลื่อนขบวนออกจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าสู่ถนนสนามไชย นำโดย “พลายสยาม” ช้างวัง อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามด้วย “พลายกิ่งแก้ว” ควบคุมโดยคุณหมอพลอย ผู้ฝึกสอนคชลีลา และยังเป็นควาญช้างหญิงหนึ่งเดียวในขบวนนี้ ยังมีช้างมโหรี “พลายงาทอง” อัญเชิญกลองคชพิชิตมาร คอยให้จังหวะการยกเท้าก้าวของช้างทุกเชือกอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นภาพที่งดงามและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่เดินทางมารับชมอย่างใกล้ชิด

เมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงด้านหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ช้างทั้ง 11 เชือกและชาวช้างที่มาร่วมเดินขบวนจึงพร้อมใจกันก้มลงกราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้องเทิดไท้องค์ราชัน