News

รายงานพิเศษ : ภาคภูมิใจอาสาตำรวจบ้าน 20 ปี ขอทำดีเป็นอาสาสมัครตำรวจ

หากดูจากการแบ่งพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตร สน.คันนายาว มีพื้นที่ต้องรับผิดชอบดูแลความสงบเรียบร้อย 4 พื้นที่เชื่อมต่อกัน คือ พื้นที่คันนายาว คลองสามวาฝั่งตะวันออก และตะวันตก บางเขน และสายไหม มีประชากรในพื้นที่เกือบ 320,000 คน และเป็นหนึ่งใน สน.ที่มีชื่อเสนอให้แบ่งพื้นที่ออกครึ่งหนึ่ง เพื่อจัดตั้งเป็นสถานีตำรวจนครแห่งใหม่เพิ่มเติม เพื่อลดปริมาณคดี ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น

สารวัตรป้องกันและปราบปราม สน.คันนายาว ยอมรับว่า แม้จะเพิ่งย้ายมารับราชการที่สถานีตำรวจแห่งนี้ แต่เมื่อทราบว่าที่นี่มีอาสาสมัครตำรวจบ้านที่สมัครใจมาช่วยแบ่งเบาภาระของตำรวจมากถึง 622 คน ก็เชื่อว่าจะช่วยกันดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้ง่ายขึ้น

ทีมสนามข่าวได้พบกับหนึ่งในอาสาสมัครตำรวจบ้าน ที่มีจิตอาสาขอมาทำหน้าที่ตรงนี้มานานกว่า 20 ปี และปัจจุบันก็เป็นประธานกลุ่มอาสาสมัครตำรวจบ้าน สน.คันนายาว ซึ่งพาไปดูการทำงานในจุดต่างๆ พร้อมเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่าสาเหตุที่เลือกจะมาทำแบบนี้ เพราะมองว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง มีความสุขที่ได้เห็นชาวบ้านช่วยเหลือกัน ที่สำคัญเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประพฤติปฏิบัติใช้ จนเกิดเป็นความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่น

จิตอาสาตำรวจบ้าน แม้จะเป็นงานที่เหนื่อย ต้องเสียสละทั้งเวลากำลัง และไม่มีเงินมาตอบแทน แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความสุขทางใจ ที่เป็นแรงผลักดันให้ทำหน้าที่นี้มานานกว่า 20 ปี และยังมีใจที่มุ่งมั่นจะทำความดีนี้ต่อไป