News

ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กลุ่มจิตอาสา ในจังหวัดระนอง ได้ไปขึ้นรถปรับอากาศ จำนวน 13 คัน ที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา อำเภอเมือง เพื่อเดินทางไปร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรุงเทพมหานคร

ที่สถานีรถไฟหนองคาย ข้าราชการหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันส่งกลุ่มจิตอาสา ที่เดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษ หนองคาย - กรุงเทพมหานคร เพื่อไปเข้าร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กรุงเทพมหานคร

กลุ่มจิตอาสา ในจังหวัดยโสธร ไปขึ้นรถโดยสารปรับอากาศ ซึ่งทางจังหวัดยโสธร ได้ช่วยอำนวยความสะดวกจัดพาหนะในการเดินทาง เพื่อไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่กรุงเทพมหานคร โดยเหล่ากาชาดได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับกลุ่มจิตอาสาด้วย

ที่วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำผัดไทยจำนวน 500 ห่อ แจกฟรีกับประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล