News

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล / บวชศีลจาริณี / ทหารเรือแปรอักษร

จังหวัดนครปฐม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน ในจังหวัดนครปฐม ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการบวชศีลจาริณี จ.เชียงราย
ที่วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีการจัดโครงการบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทหารเรือแปรอักษร จ.ชลบุรี
ทหารเรือจำนวน 3,000 นาย ได้ร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาและแปรอักษร บนดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ที่บริเวณหน้าอ่าวสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก