จิตอาสาร่วมสร้างฝายมีชีวิตแก้ภัยแล้ง ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.10

View icon 471
วันที่ 6 พ.ค. 2562 | 15.40 น.
News
แชร์
ที่วัดบ้านดอนถืมตอง หมู่ 6 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พลตรีดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นำกำลังพลและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายลำน้ำห้วยลี่ ฝายมีชีวิต ซึ่งมีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 5 เมตร และความสูงของระดับน้ำ 1.50 เมตร

โดยการสร้างฝายลำน้ำถืมตอง เป็นฝายลำดับที่ 5 ของอำเภอเมืองน่าน และเป็นฝายลำดับที่ 66 ของจังหวัดน่าน ถือเป็นฝายลำดับที่ 983 ของไทย ที่นำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิสังคมให้เกิดประโยชน์ตามรอยของพ่อ เพื่อต่อยอดและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผืนป่ามีความชุ่มชื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สืบไป

จากนั้นจิตอาสาได้สานต่อโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และสวนศรีเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และสวนภูมิรักษ์ธรรมชาติกลางเมืองน่าน รวมถึงบ้านเรือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบไป


ขณะที่ พสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณท่าน้ำแม่กลอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ ทั้งการตัดหญ้าและวัชพืชต่างๆ เก็บขยะตามริมชายฝั่ง กำจัดผักตบชวาที่อยู่ริมน้ำ และในแม่น้ำแม่กลอง

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ และการพัฒนาพื้นที่จัดทำสวนสาธารณะ บริเวณท่าเทียบเรือ ริมน้ำแม่กลอง ด้านหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยสมาชิกจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด ทั้งบริเวณริมตลิ่ง และบริเวณโดยรอบพื้นที่ ที่จะพัฒนาจัดทำเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเที่ยวชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำแม่กลอง ของชาวจังหวัดกาญจนบุรี และนักท่องเที่ยว