พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโบกพระหัตถ์ให้พสกนิกร

View icon 379
วันที่ 6 พ.ค. 2562 | 21.04 น.
News
แชร์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมีพสกนิกรปลื้มปีติ สวมเสื้อเหลืองส่งเสียงดังกึกก้อง "ทรงพระเจริญ" เฝ้าฯ รับเสด็จถวายพระพรชัยมงคล

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/06/64จุด_3_ชภ.จีรวัฒน์_๑๙๐๕๐๖_0137.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/06/22เสด็จออก_ณ_สีหบัญชร_ชภ.แสนฤทธิ์_๑๙๐๕๐๖_0017.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/06/22เสด็จออก_ณ_สีหบัญชร_ชภ.แสนฤทธิ์_๑๙๐๕๐๖_0001.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/06/49จุด_3_ชภ.จีรวัฒน์_๑๙๐๕๐๖_0163.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/06/97จุด_3_ชภ.จีรวัฒน์_๑๙๐๕๐๖_0012.jpg

/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2019/05/06/29จุด_3_ชภ.จีรวัฒน์_๑๙๐๕๐๖_0128.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง