News

หมอเพลงโคราชรวมตัวถวายพระเกียรติรัชกาลที่ 10

หมอเพลงในจังหวัดนครราชสีมา กว่า 20 ชีวิต ร่วมกันแต่งชุดไทยสีเหลือง รวมตัวกันที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือลานย่าโม ก่อนร่วมขับร้องเพลงถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กิจกรรมร้องเพลงโคราชถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย นอกจากนี้หมอเพลงโคราชทุกคนพร้อมนำแนวพระราชดำริในการเป็นจิตอาสาทำความดีและทำในชีวิตประจำวัน

ดั่งพระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ 10 ที่ว่า "เราจะสืบสานรักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม" สร้างความปลื้มปีติให้กับชาวจังหวัดนครราชสีมา และหมอเพลงโคราชทุกคน