ขบวนช้างงางาม 11 เชือก แต่งทรงเครื่องเดินเทิดพระเกียรติ

วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากสนามหลวง : ขบวนช้างงางาม 11 เชือก จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด แต่งองค์ทรงเครื่องเดินเทิดพระเกียรติ “คชสารคู่แผ่นดิน” เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของช้าง สัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แสดงความจงรักภักดี...

Tag : ข่าวภาคประชาชน ขบวนช้างงางาม