ขบวนช้างงางาม 11 เชือก แต่งทรงเครื่องเดินเทิดพระเกียรติ

View icon 243
วันที่ 7 พ.ค. 2562 | 11.20 น.
News
แชร์
รายงานสดจากสนามหลวง : ขบวนช้างงางาม 11 เชือก จากวังช้างอยุธยา แล เพนียด แต่งองค์ทรงเครื่องเดินเทิดพระเกียรติ “คชสารคู่แผ่นดิน” เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของช้าง สัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย ได้แสดงความจงรักภักดี...