76 จังหวัดพร้อมใจจัดมหรสพสมโภช 22 - 28 พฤษภาคมนี้

View icon 500
วันที่ 7 พ.ค. 2562 | 11.20 น.
News
แชร์
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคม รวมทั้งการเดินทางของประชาชนเข้าร่วมในพระราชพิธีฯ ที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยถือเป็นแขกคนสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนี้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามทุกจังหวัดกำลังเร่งขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผ่าน 3 โครงการตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเต็มที่ คือ โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ, โครงการฟื้นฟูพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต และโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมงานมหรสพสมโภชในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม เพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกัน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและปฏิญาณตนจะตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชาติ ก่อนร่วมกันลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก